Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив за органе јавне управе: седам семинара на тему транспарентног финансирања ОЦД из јавних средстава, мониторинга и евалуације програма и пројеката

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, уз подршку Пројекта Делегације ЕУ у Републици Србији „Унапређивање механизама за финансирање цивилног сектора из јавних средстава у Републици Србији“ организује седам једнодневних семинара за представнике органа јавне управе на тему „Транспарентно финансирање организација цивилног друштва из јавних средстава и праћење реализације и оцена успешности подржаних програма и пројеката“ који ће се одржати:

  • 15. јануара 2018. године у Београду Агенда
  • 16. јануара 2018. године у Београду Агенда
  • 17. јануара 2018. године у Београду Агенда
  • 23. јануара 2018. године у Нишу Агенда
  • 24. јануара 2018. године у Крагујевцу Агенда
  • 25. јануара 2018. године у Зајечару Агенда
  • 30. јануара 2018. године у Суботици Агенда

У циљу унапређења правног и финансијског оквира за одрживост организација цивилног друштва, Канцеларија је уз подршку Пројекта израдила Методологију планирања праћења реализације и оцене успешности реализованих програма и пројеката организација цивилног друштва и праћења утрошка додељених финансијских средстава, као и Приручник за њену јаснију примену - који обухвата конкретна упутства о примени процедура за праћење реализације програма и процену њихове успешности, као и дефинисање одговорности надлежних органа по том основу.

Циљ израде Методологије и пратећег Приручника јесте упознавање органа јавне управе са обавезом праћења спровођења и евалуације одобрених програма, препорученим роковима, процедурама и обрасцима који могу олакшати свакодневне активности у контексту транспарентног и одрживог финансирања организација цивилног друштва. Додељена средства јесу средства грађана као пореских обвезника, те је самим тим неопходно да сви запослени у јавној управи прихвате концепт одговорне јавне управе кроз успостављање праксе одговорног праћења трошења додељених средстава али и праћења утицаја који су подржани програми и пројекти имали на локалну средину.

Поред тога, уз подршку Пројекта, Канцеларија је ажурирала и допунила Водич за транспарентно финансирање удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета локалних самоуправа како би дала подршку у разумевању процедуре везане за праћење и процену успешности програма за које се уводи законска обавеза, а који ће бити додатно представљен на овом семинару.

Молимо вас да за учешће у семинару делегирате представника ваше општине који ради на пословима сарадње са организацијама цивилног друштва, односно на пословима финансирања програма и пројеката удружења и других организација цивилног друштва.

Молимо вас да име вашег учесника и назив радног места које покрива доставите најкасније до 04. јануара 2018. године на адресу Јасмине Богосављевић, jasmina.bogosavljevic@civilnodrustvo.gov.rs коју можете контактирати и у вези са свим додатним информацијама које се тичу семинара на број телефона 011/313 0972.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.