Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Презентација првог позива у 2018. години у оквиру програма "Европа за грађане и грађанке"

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, као национална контакт тачка за програм Европске уније „Европа за грађане и грађанке” у Србији, позива организације цивилног друштва, јединице локалне самоуправе, образовне и културне институције са територије Републике Србије, да пријаве своје представнике за учешће у презентацији првог позива за достављање предлога пројеката у 2018. години у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке“.

Презентација се одржава 6. фебруара 2018. године у Београду, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз, сала 129 са почетком у 11:00 часова.

Циљ презентације је упознавање са циљевима, приоритетима и структуром програма Европске уније „Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe”. Домаћи носиоци и партнери на успешним пројектима одобреним у току 2017. и 2016. године представиће своје пројекте, као и искуства у припреми и спровођењу ових пројеката.

Пријављивање за учешће врши се искључиво електронским путем,слањем комплетно попуњеног пријавног формулара на e-mail адресу sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs, нajкaсниje дo понедељка, 5. фебруара 2018.гoдинe у 13:00 часова, са назнаком „Пријава за презентацију ЕФЦ”.

Будући да је број учесника ограничен, могуће је пријавити једног представника за учешће. У случају повећаног интересовања, предност ће бити дата заинтересованима кojи сe рaниje приjaвe и онима који током 2017. године нису учествовали на презентацијама програма ЕФЦ. Сви заинтересовани биће обавештени путем електронске поште о томе да ли је њихова пријава прихваћена. Такође, напомињемо да нисмо у могућности да рефундирамо путне трошкове.

За више информација о програму ЕФЦ посетите сајт Канцеларије или се обратите путем тeлeфoна (011) 31 30 968.

Јавни позив

Пријавни формулар

Програм рада

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.