Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (јануар 2018.)

Oбaвeштaвaмo зaинтeрeсoвaнe зa учeшћe у прoгрaму Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe o нoвим пoзивима зa пaртнeрство:

  • Општина Дагда из Летоније тражи партнере за пројекат усмерен ка областима: уметности и културе, образовања и младих, грађанског друштва, социјалне инклузије, спорта и слободног времена, регионалних производа, екологије и животне средине. Пројекат припада мери 2.1 Братимљење градова.
  • Град Freila у јужној Шпанији тражи партнере за пројекат усмерен мобилизацији грађана и дебати о могућностима младих за рад у малим и изолованим градовима. Пројекат припада мери 2.2. Братимљење градова. Посебно траже партнере са простора Балкана и Србије.

  • Општина Riebini из Летоније заинтересована је да буде партнер у оквиру мере 2.1. Братимљење градова за пројте који су усмерени на пољопривреду, културу, музику, традиционалне ствари и спорт а нарочито активности младих и грађанског учешћа.

  • Европски центар за економију и анализу политика тражи партере за пројекат који се тиче размене добре праксе у политикама интеграције миграната између различитих актера. Пројекат је планиран у оквиру мере 2.3. Пројекти организација цивилног друштва.

  • Друштво Крлина из Словеније тражи партнере у оквиру мере 2.3. Пројекти организација цивилног друштва за пројекат усмерене промоцији локалне традиције, културе, повезивање производа и људи из различитих земаља у оквиру организације фестивала у месту Брда.

Подсећамо да је рок за пријављивање на први позив у оквиру програма Европа за грађане и грађанке 1. март 2018. године.

У случajу интeрeсoвaњa зa успoстaвљaњe пaртнeрствa са неком од организација које су упутиле позив, мoжeтe сe oбрaтити дирeктнo oргaнизaциjи кoja прeдлaжe прojeкaт.

Такође, можете се обратити Канцеларији како бисмо упутили ваш захтев за успостављање партнерства заинтересованим организацијама широм Европе.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.