Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавне консултације о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је поступак јавних online консултација у оквиру процеса измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја са циљем прикупљања коментара и сугестија којима ћe се додатно унапредити постојећи правни оквир.

Министарство је припремило Полазне основе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја на које стручна јавност, организације цивилног друштва и други заинтересовани актери могу дати своје коментаре најкасније до 15. фебруара 2018. године њиховим упућивањем на имејл prava.slobode.registri@mduls.gov.rs.

Са Полазним основама за израду Нацрта закона можете се упознати овде.


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.