Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (6.2.2018.)

Oбaвeштaвaмo зaинтeрeсoвaнe зa учeшћe у прoгрaму Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe o нoвим пoзивима зa пaртнeрство:

  • SPES Future Academy GmbH је непрофитни центар за образовање одраслих, из једне руралне, неразвијене области Аустрије, који траже партнере за пројекат у оквиру мере 2.3. Пројекти организација цивилног друштва, усмерен мотивисању и подршци грађанима да преузму већу одговорност кроз финансирање кооперативних друштава (social-citizen-based cooperative societies).
  • TASC је think tank организација из Ирске која тражи партнере у оквиру мере 2.3. Пројекти организација цивилног друштва, за пројекте који би обухватили и јавну дебату о значају неједнакости здравих демократија и користима интеркултуралног дијалога, као ипракси солидарности.
  • Општина Шумен из Бугарске тражи партнере за пројекат у оквиру мере 2.1. Братимљење градова који се фокусира на социјалну кохезију између грађана Европе, користећи културно наслеђе као извор кокезије и интеграције људи као и креирања мира.
  • IDEAS институт је непрофитна организација за тренинге, основана од стране највећег синдиката у Ирској. Траже партнере за пројекте који би за циљ имали промоцију интеграције миграната на послу, помоћ у бољем савладавању језика и других вештина како би боље одговорили захтевима на тржишту рада.
  • Општина Тран из Бугарске тражи партнере у оквиру мере 2.1. Братимљење градова за пројекте који би се бавили Европском годином културног наслеђа.
  • Општина Брезник из Бугарске тражи партнере у оквиру мере 2.1. Братимљење градова за пројекте који би се бавили Европском годином културног наслеђа.
  • Општина Хисариа из Бугарске тражи партнере у оквиру мере 2.1. Братимљење градова, пожељно општине са изворима минералне воде, за пројекат који би за циљ имао спровођење различитих активности усмерених на одрживи развој урбаних подручја унутар и око градова са изворима минералне воде.
  • Локална група активиста "Пригорје-Загорје" из Хрватске тражи партнерске општине/мале градове за учешће у пројекту у оквиру мере 2.2. Мреже градова, који се баве облашћу културног наслеђа.
  • Институт за историјску интервенцију из Аустрије тражи партнере за пројекат који се односи на комеморацију значајних историјских догађаја у скорашњој европској историји.
  • НВО CIVIS из Шпаније тражи партнере за Поглавље 2: Демократски ангажман и грађанска партиципација, за меру Пројекти цивилног друштва, на тему дебате о будућности Европе и изазова еуроскептицизма.

Подсећамо да је рок за пријављивање на први позив у оквиру програма Европа за грађане и грађанке 1. март 2018. године.

У случajу интeрeсoвaњa зa успoстaвљaњe пaртнeрствa са неком од организација које су упутиле позив, мoжeтe сe oбрaтити дирeктнo oргaнизaциjи кoja прeдлaжe прojeкaт.

Такође, можете се обратити Канцеларији како бисмо упутили ваш захтев за успостављање партнерства заинтересованим организацијама широм Европе.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.