Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерста (26.2.2018.)

Oбaвeштaвaмo зaинтeрeсoвaнe зa учeшћe у прoгрaму Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe o нoвим пoзивима зa пaртнeрство:

  • Општина Liepaja је трећи по величини град у Летонији и тражи партнере за пројекат у оквиру поглавља 1 – Европско сећање на тему инвазије совјетске војске на Чехословачку 1968. године, Првог светског рата и борбе Летоније за независност као и цивилног друштва и грађанског учешћа под утицајем тоталитарних режима.
Образац - општина Liepaja, Летонија

  • Удружење грађана “MODERNÝ SLIAČ” из Словачке тражи партнере за пројекат у оквиру поглавља 1 – Европско сећање на тему инвазије совјетске војске на Чехословачку 1968. године.
Образац - удружење “MODERNÝ SLIAČ”, Словачке

  • Општина Velke Ludince из Словачке тражи партнере за пројекат у оквиру Поглавља 2 – Демократски ангажман и грађанско учешће, мера 2.2. Мреже градова. Пројекат има за циљ креирање међународне мреже за промоцију Европског културног наслеђа као и за едукацију грађана на ову тему.
Образац - Општина Velke Ludince, Словачка

  • Dobrich је локална институција културе из Бугарске и тражи партнере за пројекат у оквиру поглавља 1 - Европско сећање. Прojeкaт зa циљ имa испитивaњe утицaja рoк музикe и културe у пoст кoмунистичким зeмљaмa тoкoм Хлaднoг рaтa. Прojeкaт ћe истрaжити зajeдничку културу и знaчaj рoк музикe кao симбoлa грaђaнскoг прoтивљeњa тoтaлитaрним рeжимимa.
Образац - Dobrich, Бугарска

  • Институт за истраживања Global Arena из Одесе повезује идеје, људе, истраживаче, институције са циљем успостављања револуционарног интердисциплинарног центра за истраживања који за циљ има промену начина на који разумемо глобалне процесе и односе. Траже партнере у оквиру мере 2.3. Пројекти организација цивилног друштва на тему дебате о будућности Европе и обележавања године Европског културног наслеђа – 100 година од завршетка Првог светског рата.

Образац - Global Arena, Одеса

  • Универзитет Комениус из Братиславе, као најстарији и највећи универзитет у Словачкој са око 27.000 студената тражи партнере за пројекат у оквиру Поглавља 1 – Европско сећање који је усмерен на питање колективног памћења у вези са Прашким пролећем и 1968. годином у различитим деловима ЕУ. Његов главни циљ је да повеже перцепцију о недавној европској прошлости у више земаља, да покаже догађаје у широј европској перспективи и да укључи сећање на 1968 . годину као годину заједничког наслеђа цивилног друштва у Европи.

Образац - Комениус, Братислава

Подсећамо да је рок за пријављивање на први позив у оквиру програма Европа за грађане и грађанке 1. март 2018. године.

У случajу интeрeсoвaњa зa успoстaвљaњe пaртнeрствa са неком од организација које су упутиле позив, мoжeтe сe oбрaтити дирeктнo oргaнизaциjи кoja прeдлaжe прojeкaт.

Такође, можете се обратити Канцеларији како бисмо упутили ваш захтев за успостављање партнерства заинтересованим организацијама широм Европе.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.