Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Други састанак дијалога о политици реформе управљања јавним финансијама

Министарство финансија, уз подршку Немачке развојне сарадње (GIZ), организује Други састанак дијалога о политици реформе управљања јавним финансијама, 27. априла 2018. године у хотелу "Зира" (Београд) са почетком у 10,00 часова.

Састанак је посвећен разматрању напретка који је Република Србија остварила у области реформе управљања јавним финансијама, започетих усвајањем Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020. године, у новембру 2015. године. Напредак ће бити представљен кроз презентацију Нацрта извештаја о реализацији поменутог Програма који обухвата временски период од децембра 2015. до децембра 2017. године.


Организатори позивају све заинтересоване организације цивилног друштва да своје пријаве доставе Техничком секретаријату Програма најкасније до 26. априла 2018. године у 10,00 часова, на електронску адресу pfmdijalog@mfin.gov.rs .

У наставку можете преузети:Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.