Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа о Нацрту закона о спречавању корупције

Примедбе, предлози, сугестије и коментари на Нацрт закона о спречавању корупције достављају се на мејл: vladimir.vins@mpravde.gov.rs или на адресу: Министарство правде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26.

Јавна расправа траје у периоду од 8. фебруара до 4. марта 2019. године

Први округли сто поводом јавне расправе одржаће се 22.02.2019. године.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.