Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Европа за грађане и грађанке: нови позиви за партнерства (22.2.2019.)

Oбaвeштaвaмo зaинтeрeсoвaнe зa учeшћe у прoгрaму Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe o новим пoзивима зa пaртнeрство:

  • Савет европске и културне заједнице, НВО која представља општину Мизиа из Бугарске тражи партнере за пројекат у оквиру Поглавља 2 – Демократски ангажман и грађанско учешће. Пројекат би за тему имао подизање свести и подстицање грађана да активно учествују у стварању европских политика

  • Oргaнизaциja Freguesiade Ferrel из Португала тражи партнере за пројекат у оквиру Поглавља 2 – Демократски ангажман и грађанско учешће, мера 2.2. Мреже градова. Пројекат се састоји од низа интерактивних уметничких инсталација које приказују приче из локалних заједница и укључују учешће волонтерских међугенерацијских тимова.

Образац - Freguesiade Ferrel, Португал

  • Локална група активиста ‘Prigorje-Zagorje’из Хрватске тражи партнере за пројекат у оквиру Поглавља 2 – Демократски ангажман и грађанско учешће, мeрa 2.2. Мреже градова. Пројекат „BE THE CHANGE“, амбасадори будућности има за циљ да подржи демократски ангажман грађана и ширење позитивности у друштву, насупрот негативним информацијама којима нас бомбардују медији, кроз кампање, акције и скупове.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.