Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив на конференцију: Партнерство за отворену управу – отвореност у служби поверења

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава све заинтересоване да се у оквиру међународне иницијативе Партнерство за отворену управу - ПОУ (енг. Open Government Parntership – ОGP) од 11-17. марта 2019. године одржава Недеља Партнерства за отворену управу – глобална акција у циљу промовисања отворености управе, подстицања инклузије и унапређења управљања кроз сарадњу између влада и грађана.

Током Недеље Партнерства за отворену управу биће одржано више догађаја посвећених укључивању локалних самоуправа у ову иницијативу, а као завршни догађај Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, организује Конференцију Партнерство за отворену управуотвореност у служби поверења, која ће се одржати у петак, 15. марта 2019. године у хотелу “Хајат“, Милентија Поповића 5, Нови Београд.

С обзиром на то да је ове године циљ да се у иницијативу Партнерство за отворену управу укључе нови партнери, сврха Конференције јесте промовисање иницијативе Партнерство за отворену управу у циљу укључивања јединица локалне самоуправе, представљање Акционог плана на републичком нивоу, модела акционог плана за локални ниво, као и активности различитих државних институција, локалних самоуправа, цивилног друштва, ИТ и пословне заједнице у циљу унапређења транспарентности, учешћа јавности, јавне одговорности и коришћења нових технологија као инструмента за унапређење ових вредности.

Овим путем организатори позивају представнике организација цивилног друштва да присуствују Конференцији тако што ће послати своје пријаве за учешће Родић Данилу из Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом на e-mail адресу danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs најкасније до среде, 13. марта 2019. године до краја радног времена.

О Партнерству за отворену управу и досадашњим активностима Републике Србије можете се информисати на интернет презентацији ове иницијативе у Републици Србији, као и на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе , док у наставку можете преузети:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.