Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије

Министарство просвете, науке и технолошког развоја позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије, као и да дају своје предлоге и сугестије.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије спроводи се у периоду од 09. до 29. августа 2019. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се на e-mail адресу gabrijela.grujic@mpn.gov.rs, или поштом на адресу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26, преко посебног обрасца који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У субјекту e-mail поруке, односно на коверти потребно је навести: „Нацрт закона о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије“.

Нацрт закона и остала документа доступна су ОВДЕ .
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.