Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив за ОЦД за достављање прилога за Седамнаести извештај о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних мањина

Влада Републике Србије усвојила је на седници одржаној 3. марта 2016. године Акциони план за остваривање права националних мањина.

Савет за националне мањине прати реализацију активности из Акционог плана, док Канцеларија за људска и мањинска права пружа стручну и административно-техничку подршку Савету за националне мањине у поступку праћења реализације активности из Акционог плана.

Ради припреме новог извештаја о спровођењу Акционог плана, позивамо вас да најкасније до 29. септембра 2020.године доставите извештај о спровођењу активности из Акционог плана за остваривање права националних мањина које су реализоване у III кварталу 2020. године (јул-септембар 2020.године).

Образац који смо вам у претходном периоду доставили садржи све активности које су у надлежности ваше институције, као и активности у чијој реализацији сте један од учесника или партнера. Очекује се да у образац унесете податке за све оне активнсоти које су реализоване у трећем кварталу 2020. године. Податке о реализацији наведених активности у предвиђеном кварталу треба унети у постојећи образац, након прилога из претходног извештајног циклуса (ако сте га достављали) са јасном назнаком параграфа "2020/3".

Уколико је стање непромењено у односу на претходни извештај не понављати исту садржину, али обавезно констатовати да је стање непромењено.

Молимо вас да обрасце попуните на српском језику ћирилицом, користећи фонт Times New Roman, 12, проред 1.15 и доставите их у Word формату, на e-mail адресу manjineakcioniplan@ljudskaprava.gov.rs најкасније дo 29. септембра 2020.године.

Канцеларија за људска и мањинска права и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, захваљују се организацијама цивилног друштва на доприносу у изради извештаја о Акционом плану за остваривање права националних мањина.

Прилози:
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.