Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Радионица за тренере/ице у области спровођења ситуационог тестирања дискриминације

У оквиру реализације пројеката „Јачање капацитета институција и организација у Србији у циљу одговарајуће примене законодавства у области људских права и забране дискриминације“, који спроводе Центар за европске политике (CEP) i PricewaterhouseCoopers (PwC) Србија у сарадњи са Повереником за заштиту равноправности, позивају се представници/це организација цивилног друштва (ОЦД) да се пријаве на радионицу/обуку за тренере/ице (реализаторе/ке обука) у области спровођења ситуационог тестирања дискриминације.

Обука је намењена представницима/цама нестраначких, неполитичких и непрофитних удружења грађана заинтересованих за унапређење теорије и праксе људских права, развој демократије, даљи развој правне државе и грађанског друштва у Србији, а чије области деловања обухватају: борбу против дискриминације, заштиту људских и мањинских права, као права појединачних осетљивих група, промовисање партиципације грађана/ки у правним поступцима, пружање правне помоћи жртвама чија су људска права повређена, као и имплементацију главних међународних и европских конвенција и инструмената за заштиту основних људских права и заштиту од дискриминације.

Рок за пријављивање је 01. август 2018. године, а пријавни формулар потребно је послати у назначеном року електронским путем на mirela.obradovic@cep.org.rs. Број учесника/ца је ограничен, а непотпуне пријаве неће бити узете у обзир. Предност приликом селекције имаће организације које поседују претходно искуство у спровођењу ситуационог тестирања и које поседују капацитете да у скоријој будућности спроведу овакву врсту тестирања.

Свака организација може да пријави 2 члана за учешће на радионици, a резултати процеса селекције биће објављени 15. августа 2018. године.

У наставку можете преузети:

За сва додатна питања можете се обратити Љубици Kовачевић, пројектној менаџерки, на адресу: ljubica.kovacevic@cep.org.rs .
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.