Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Радионица у вези са предстојећим изменама правног оквира Заштитника грађана

Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са СИГМА организује радионицу у вези са предстојећим изменама правног оквира Заштитника грађана 3. октобра 2017. године (уторак) у Палати Србија, Булевар Михајла Пупина 2, сала 129, у трајању од 9,00 до 17,00 часова. Сврха радионице је да представници свих релевантних институција и организација заједнички, кроз непосредну дискусију на постављене теме, утврде и дефинишу најбитније измене правног оквира који регулише положај и мандат Заштитника грађана.

Посебан акценат у дискусији биће стављен на следеће теме:

  • Сарадња органа државне управе и Заштитника грађана
  • Независност институције Заштитника грађана
  • Процедуре за избор и престанак функције Заштитника грађана
  • Општа разматрања о уређењу институције Заштитника грађана у Србији и правац кретања измена правног оквира.

Како би се постигла сврха, односно процес измена био што партиципативнији и транспарентнији, организатори позивају организације цивилног друштва да узму учешће на поменутој радионици, тако што ће своје пријаве послати до 02. октобра 2017. године (понедељак) у 10 часова на е-mail адресу danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs .

Организатори обавештавају заинтересоване да је број представника организација цивилног друштва које ће узети учешће на радионици ограничен услед капацитета сале у којој ће радионица бити одржана. Такође, заинтересовани се обавештавају да организатори нису у могућности да сносе трошкове учешћа, односно путне трошкове учесника.

За све информације заинтересовани се могу обратити Данилу Родићу из Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе РС на е-mail danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs или телефонон 011/313-09-72.

Агенда

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.