Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа о Нацрту акционог плана за спровођење Националне стратегије за родну равноправност за период 2019-2020. године

Кабинет потпредседнице Владе и председнице Координационог тела за родну равноправност спроводи јавну расправу о Нацрту акционог плана за спровођење Националне стратегије за родну равноправност за период 2019-2020. године у периоду од 5. aвгуста до 26. августа 2019. године.

Учесници јавне расправе се позивају да у назначеном року доставе своје примедбе, предлоге и сугестије на e-mail адресу rodna.ravnopravnost@gov.rs за назнаком “Нацрт акционог плана за спровођење Националне стратегије за родну равноправност за период од 2019. до 2020.”

За достављање ваших примедаба, предлога и сугестија потребно је да користите објављени Образац за учешће у јавној расправи.

По окончању поступка јавне расправе Кабинет потпредседнице Владе и председнице Координационог тела за родну равноправност анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту акционог плана који ће објавити на својој интернет страници и Порталу еУправа, најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

Нацрт акционог плана, Програм јавне расправе и Образац за достављање коменатара можете преузети ОВДЕ .
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.