Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа о Нацрту закона о железници, Нацрту закона о безбедности у железничком саобраћају и Нацрту закона о интероперабилности железничког система

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре организује Јавну расправу о Нацрту закона о железници, Нацрту закона о безбедности у железничком саобраћају и Нацрту закона о интероперабилности железничког система, у периоду од 1. септембра до 24. септембра 2017. године.

Примедбе, предлози и сугестије везане за нацрте закона који су предмет јавне расправе могу се доставити Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на адресу Немањина 22-26 Београд или електронским путем на е-mail адресу vida.jerkovic@mgsi.gov.rs.

Поред тога, Министарство организује и презентације и расправе о предложеним нацртима закона у форми округлих столова, и то по следећем распореду:

  • Ниш, 6. септембар 2017. године, Регионална привредна комора Ниш, Добричка број 2;
  • Краљево, 8. септембар 2017. године, Регионална привредна комора Краљево, Омладинска број 2;
  • Београд, 12. септембар 2017. године, Привредна комора Србије, Теразије број 23;
  • Нови Сад, 18. септембар 2017. године, Регионална привредна комора Нови Сад, Народног фронта број 10;
  • Суботица, 22. септембар 2017. године, Регионална привредна комора Суботица, Сенћански пут 15.
Учесници округлих столова у оквиру јавне расправе су представници државних органа, јавних служби, привредни субјекти, стручна јавност и други заинтересовани учесници.

Нацрти закона који су предмет јавне расправе, као и све остале информације, доступни су на следећим линковима:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.