Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа о Нацрту Закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у складу са Пословником Владе, позива организације цивилног друштва, академску заједницу и осталу заинтересовану јавност да учествују у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације.

Јавна расправа о поменутом нацрту спроводиће се од 2. до 23. септембра 2019. године, а у том периоду на Порталу еУправа и интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања налазиће се оглашен Нацрт заједно са Образложењем и табелама усклађености са законодавством Европске уније.

Предлози, сугестије и коментари на припремљени текст Нацрта могу се током трајања јавне расправе доставити електронским путем на адресу antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs или редовним путем на адресу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Немањина 22-26; 11000 Београд – са напоменом на коверти: „Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације“.

Министарство напомиње да се предлози и сугестије могу односити само на измене и допуне које се предлажу овим Нацртом.

Поред писаних прилога, Министарство организује округле столове у седам градова у Републици Србији, по следећем распореду:

  • Крагујевац, 2. септембар 2019. године, просторије Скупштине града Крагујевца, Трг слободе 3, у термину од 10 до 12 часова;
  • Нови Пазар, 2. септембар 2019. године, просторије Скупштине града Новог Пазара, Стевана Немање 2, у термину од 17 до 19 часова;
  • Београд, 4. септембар 2019. године, Велика сала Скупштине града Београда, Драгослава Јовановића 2, у термину од 10 до 12 часова;
  • Нови Сад, 5. септембар 2019. године, сала Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, у термину од 10 до 12 часова;
  • Ниш, 6. септембар 2019. године, просторије Скупштине града Ниша, Николе Пашића 24, у термину од 10 до 12 часова;
  • Врање, 9. септембар 2019. године, просторије Скупштине града Врања, Краља Милана 1, у термину од 12 до 14 часова;
  • Суботица, 11. септембар 2019. године, сала Градске куће Суботица, Трг слободе 1, у термину од 10 до 12 часова.
По окончању јавне расправе Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ће анализирати пристигле коментаре учесника, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе објавити извештај на својој интернет страници и Порталу еУправа.

Нацрт закона и остала документа доступна су на порталу еУправа и интернет презентацији надлежног предлагача.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.