Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа о Нацрту закона о контроли државне помоћи

Након десет година примене Закона о контроли државне помоћи, пракса је показала да одређене одредбе треба преиспитати али и наставити процес усклађивања са правним тековинама Европске уније. У складу са Законом о министарствима утврђеним делокругом, Министарство финансија припремило је Нацрт закона о контроли државне помоћи поводом којег се спроводи јавна расправа у периоду од 29. јула до 19. августа 2019. године.

У вези са тим, позивају се сва заинтересована лица да доставе коментаре и сугестије, у форми амандмана, са јасним предлогом измене и пратећим образложењем на адресу irena.markovic@mfin.gov.rs или на адресу: Министарство финансија, Одељење за контролу државне помоћи, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд.

Програмом јавне расправе предвиђено је одржавање више округлих столова, скупова о чему ће јавност бити благовремено обавештена. У циљу наставка добре сарадње, овај нацрт са пратећим инструментом усклађености је достављен Европској комисији.

Нацрт закона заједно са образложењем и Програмом јавне расправе доступан је ОВДЕ .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.