Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа о Нацрту закона о ревизији

У поступку припреме Нацрта закона о ревизији, Министарство финансија спроводи јавну расправу о Нацрту закона о ревизији у периоду од 12. августа до 2. септембра 2019. године.

Нацрт закона припремили су консултанти (конзорцијум Универзитет Сингидунум и Информативно пословни центар д.о.о.) ангажовани у оквиру Пројекта техничке помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања. У изради Нацрта закона учествовали су чланови Одбора за управљање Пројектом, кога чине представници: Министарства финансија, Министарства привреде, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Привредне коморе Србије, Коморе овлашћених ревизора, Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије и Савеза рачуновођа и ревизора Србије.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству финансија писаним путем на адресу Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о ревизији” или електронским путем на e-mail адресу aleksandar.janјusevic@mfin.gov.rs,voјkan.zdravkovic@mfin.gov.rs и ana.brkic@mfin.gov.rs.

Нацрт закона са образложењем, образац за достављање коментара и остала документа преузмите ОВДЕ .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.