Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа о Предлогу акционог плана за спровођење програма "Е-ПАПИР" за период 2020-2021. године

Републички секретаријат за јавне политике обавештава јавност и све заинтересоване стране да ће Јавна расправа о Предлогу Акционог плана за спровођење Програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период 2020- 2021. године бити спроводена у периоду од 21. фебруара до 12. марта 2020. године.

Влaдa Рeпубликe Србиje је 11. јула 2019. године усвојила Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” са пратећим Акционим планом за период 2019. – 2021. године.

Програмом„е-ПАПИР” предвиђено је да се припреми и усвоји ревизија Акционог плана којим ће бити обухваћене мере и активности које нису реализоване до краја 2019. године, активности чији је рок за реализацију током 2020. и 2021. године, као и нове активности које су дефинисане у процесу израде друге групе (пакета) препорука за оптимизацију административних поступака и њиховог усаглашавања са надлежним органима.

Позивамо све заинтересоване стране да пошаљу коментаре, предлоге и сугестије у вези са Предлогом Акционог плана до 12. марта 2020. године путем електронске поште на адресу: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

Акциони план и програм јавне расправе можете преузети ОВДЕ.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.