Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа о Предлогу националног акционог плана запошљавања за 2020. годину

У поступку припреме Предлога националног акционог плана запошљавања за 2020. годину, којим се уређује област активне политике запошљавања, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања спроводи јавну расправу о Предлогу националног акционог плана запошљавања за 2020. годину.

Јавна расправа о Предлогу националног акционог плана запошљавања за 2020. годину спроводи се у периоду од 22. новембра до 12. децембра 2019. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања путем електронске поште на e-mail адресу javnaraspravanapz@minrzs.gov.rs или путем поште на адресу Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11 000 Београд, са назнаком: „За јавну расправу о Предлогу националног акционог плана запошљавања за 2020. годину”.

Предлог акционог плана и остале информације доступне су ОВДЕ.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.