Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа о Предлогу програма за ретке болести у Републици Србији за период 2020 ‒2022. године

Министарство здравља у поступку припреме Предлога програма за ретке болести у Републици Србији за период 2020‒2022. године, спроводи јавну расправу у периодуод 5. августа 2019. године до 24. августа 2019. године.

Надлежно министарство позива све заинтересоване грађане и стручну јавност да узму учешће у јавној расправи и да примедбе, предлоге и сугестије, достављају електронским путем на адресу: retkebolesti@zdravlje.gov.rs или писменим путем Министарству здравља, Немањина 22 - 26, Београд, са назнаком: „За јавну расправу о Предлогу програма за ретке болести у Републици Србији за период 2020 ‒2022. године”.

По окончању поступка јавне расправе Министарство здравља анализираће све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који ће објавити на својој интернет станици и на порталу е - управе.

У наставку преузмите:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.