Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа о Предлогу стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. године

Управа за јавне набавке, у оквиру поступка израде Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. године, спроводи јавну расправу о Предлогу наведеног документа јавне политике..

Јавна расправа о Предлогу стратегије спроводи се у периоду од 8. до 29. јула 2019. године.

У том периоду Управа за јавне набавке организоваће округли сто у Клубу посланика, Толстојева 2, Београд, 17. јула 2019. године (среда), са почетком у 10:00 часова. Пријаве за округли сто можете доставити на e-mail адресу milos.stankovic@ujn.gov.rs (обавештавамо вас да је, због ограниченог броја места, могуће пријавити само једног учесника по организацији/институцији).

Поред округлог стола, заинтересовани грађани и стручна јавност могу послати своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре Управи за јавне набавке путем електронске поште на e-mail адресу office@ujn.gov.rs или поштом на адресу Управа за јавне набавке, Београд, Немањина бр. 22-26, са напоменом: „За Предлог стратегије развоја јавних набавки”.

Предлог стратегије, Акциони план за спровођење Стратегије за период 2019-2020. године, Програм јавне расправе, као и Образац за достављање коментара можете преузети на интернет презентацији Управе за јавне набавке.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.