Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа o Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја Предлога стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину

У оквиру пројекта техничке подршке „Стратегија климатских промена са Акционим планом“, Министарство заштите животне средине је у складу са одредбама чл. 5, 6, и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) објавило одлуку о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије нискоугљеничног развоја са Акционим планом (Службени гласник број 62/2018 од 10.4.2018. године) и израдило Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину.

У поступку припреме стратешке процене утицаја Предлога стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са акционим планом на животну средину, Министарство заштите животне средине спроводи јавну расправу о Нацрту извештаја о стратешкој процени утицаја у периоду од 27. децембра 2019. године до 27. јануара 2020. године.

Примедбе, предлоге и сугестије на Обрасцу за коментаре достављају се путем електронске поште на адресу: sekretarijat@ekologija.gov.rs, са назнаком „Јавна расправа – Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја Предлога стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом на животну средину“, до 27. јануара 2020. године.

Презентација Нацрта извештаја биће одржана 13. јануара 2020. године у Београду, у просторијама EU INFO CENTAR, Краља Милана 7, са почетком у 12,00 часова, истовремено са презентацијом Нацрта извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину.

Презентација Нацрта извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана 13. јануара 2020. године у Београду, у просторијама EU INFO CENTAR, Краља Милана 7, са почетком у 12,00 часова, истовремено са презентацијом Предлога стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са акционим планом.

Нацрт извештаја и остала документа можете преузети ОВДЕ.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.