Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавна расправа: Прелиминарна листа приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2018-2020.

Министарство финансија уз подршку Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, позива све заинтересоване да доставе своје коментаре и сугестије на Прелиминарну листу приоритетних структурних реформи, на електронску адресу: erp@mfin.gov.rs до 24. новембра 2017. године.

У оквиру процеса економског и фискалног надзора државе чланице Европске уније (ЕУ) израђују документе којима се обезбеђује мултилатерални надзор и координација економских политика EУ. У циљу припреме за поменути процес, Република Србија, као држава кандидат за пријем у чланство ЕУ, у претприступном периоду израђује документ под називом Програм економских реформи („Economic Reform Programme“ - ERP). Република Србија већ поседује искуство у изради овог стратешког документа, а у току је четврти циклус израде ERP –a за период 2018 – 2020.

У ширем контексту, економско управљање („economic governance“) подразумева дефинисање и приоритизацију структурних реформи, у циљу отклањања препрека привредном расту и развоју, као и повећању конкурентности националне економије.

Структурне реформе, у оквиру поглавља 4. ERP 2018 - 2020, у складу са смерницама Европске комисије (ЕК), организованe су у девет кључних области: управљање јавним финансијама; реформа тржишта енергије и транспорта; секторски развој; пословни амбијент и борба против сиве економије; истраживањe, развој и иновације и дигитална економија; трговинске реформе; образовање и вештине; запосленост и тржиште рада; социјално укључивање, смањење сиромаштва и једнаке могућности.

ERP је преносни („rolling“) програм тако да свакинови циклус његове израде треба да, у извесној мери представља континуитет у области приоритета. Одабране приоритетне структурне реформе су у складу са приоритетима дефинисаним у националним документима, националним и регионалним стратегијама, кључним документима у процесу приступања Републике Србије ЕУ и препорукама Савета за економска и финансијска питања ЕУ.

У циљу обезбеђивања што ширег консенсуса приликом избора приоритетних структурних реформи, обављене су интензивне интересорне консултације преко ERP координатора у ресорним министарствима за припрему Прелиминарне листе приоритетних структурних реформи за документ ERP 2018-2020.

Прелиминарна листа приоритетних структурних реформи која обухвата 18 структурних реформи, као предмет ове јавне расправе ставља се на увид јавности од 9. до 24. новембра 2017. године. Нацрт документа ERP 2018-2020 биће стављен на увид јавности пре званичног усвајања на Влади Републике Србије, након чега ће бити достављен ЕК крајем јануара 2018. године.

ERP ће бити размотрен са представницима ЕУ, тачније са министрима финансија и привреде, представницима централних банака држава чланица ЕУ и надлежним европским институцијама средином маја 2018. године,у оквиру економског дијалога, на састанку Савета ЕУ за економска и финансијска питања (ECOFIN Council) на коме ће бити усвојене и нове препоруке Савета ЕУ учесницима у процесу (Западни Балкан и Турска).

ЕРП 2017-2019 као и Препоруке Савета ЕУ за економка и финансијска питања из маја 2017. године, могу се наћи на следећим интернет страницама:

ЕРП 2017-2019

Препоруке Савета ЕУ за економска и финансијска питања

Прелиминарна листа приоритетних структурних реформи за Програм економских реформи (ЕРП) 2018-2020.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.