Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавне консултације о ЕУ фондовима у области миграција и политике азила

Европска комисија упутила је позив свим заинтересованим актерима да узму учешће у јавним консултацијама чији је циљ да се прикупе мишљења о будућности ЕУ фондова у области миграција и политике азила.

Консултације су отворене до 8. марта 2018. године и треба да помогну Европској комисији у припреми свеобухватних предлога за следећу генерацију финансијских програма за финанси
јску перспективу након 2020. године.

Више информација о самим консултацијама доступно је на интернет страници Европске комисије или овде.


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.