Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавне консултације о Нацрту закона о родној равноправности

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије позива све заинтересоване организације цивилног друштва и грађане и грађанке, да доставе своје примедбе и сугестије на Нацрт закона о родној равноправности као и на достављене коментаре из надлежних институција о нацрту наведеног документа.

Подсећамо да је Нацрт закона о родној равноправности припремио Кабинет потпредседнице Владе али је његово разматрање одложено на 12. седници Одбора за привреду и финансије Владе одржаној 06. септембра 2017. године, ради додатног усаглашавања са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Примедбе и сугестије на Нацрт закона је потребно доставити на посебном Обрасцу који можете наћи у прилогу, најкасније до 31. децембра 2017. године, на адресу Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs сa нaзнaкoм: Коментари на Нацрт закона о родној равноправности.

Усаглашавање у свим фазама израде овог документа, као и организација јавне расправе са свим релевантним субјектима у јавности која предстоји у наредном периоду, допринеће транпарентности процеса усаглашавања садржаја овог документа и припреми Нацрта у складу са Пословником Владе, ради његовог усвајања.

Нацрт закона о родној равноправности

Образац за достављање коментара

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.