Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавни позив за ОЦД: консултативни састанак поводом израде АП Партнерства за отворену управу 2018-2020.

Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за учешће на консултативном састанку поводом израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године.

Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је активности у оквиру процеса израде трећег Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године. У циљу реализације ових активности основана је Посебна међуминистарска радна група коју чине представници органа државне управе, служби Владе Републике Србије, посебних организација, независних државних органа, Народне скупштине Републике Србије, Привредне коморе Србије, јединица локалне самоуправе, као и представници шест организација цивилног друштва изабраних путем јавног позива у сарадњи Министарства и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

Ради обезбеђивања што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих организација цивилног друштва на самом почетку израде Акционог плана, када се утврђују приоритети и обавезе које ће се укључити у планирани документ, Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом организује консултативни састанак који ће се одржати 13. априла 2018. године, од 12:00 до 16:00 часова, у Српско-корејском информатичком приступном центру, Добрињска 11, Београд.

Заинтересоване организације цивилног друштва могу послати своје пријаве за учешће на консултативном састанку на e-mail адресу danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs, најкасније до четвртка, 12. априла 2018. годинеу 12:00 часова, са назнаком „Пријава за учешће на скупу ОГП“.

Организације цивилног друштва које нису у могућности да присуствују састанку позивају се да својим писменим предлозима допринесу изради Акционог плана. Образац за достављање писмених предлога такође се може преузети уз овај позив, а потребно га је доставити на e-mail адресу dragana.brajovic@mduls.gov.rs, до 13. априла 2018. године.

У циљу што ефикасније припреме за састанак и што прецизнијег дефинисања обавеза и приоритета које ће бити укључене у Акциони план, Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је документа која су саставни део овог Јавног позива:

Упутство за израду Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године

Водич за вредности иницијативе Партнерства за отворену управу

Препоруке Независног механизма за извештавање које су израђене на основу извештаја о процени спровођења другог акционог плана

Образац за дефинисање обавеза

Образац за достављање писмених предлога

За све додатне информације везане за учешће на консултативном састанку можете се обратити Родић Данилу из Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом на e-mail danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs или путем телефона на број 011/311-38-59.

Напомена: Органитатори нису у могућности да сносе трошкове доласка и одласка са састанка.


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.