Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавни позив за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА)

Канцеларија за људска и мањинска права, у сарадњи са Министарством спољних послова, Министарством унутрашњих послова и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објављује Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људима (ГРЕТА).

Пријаве са потребним прилозима достављати искључиво поштом на адресу: Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд са напоменом: „Пријава за чланство у Групи експерата за сузбијање трговине људимаˮ.

Рок за подношење пријава је од 29. јуна до 14. јула 2020. године.

Конвенција о борби против трговине људима ступила је на снагу 1. фебруара 2008. године након десете ратификације. Република Србија је потврдила Конвенцију о борби против трговине људима 2009. године („Службени гласник РС – Међународни уговориˮ, број19/2009). Република Србија је члан Савета Европе од 3. априла 2003. године.

Јавни позив

Одлука

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.