Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Комитету против тортуре Уједињених нација

Канцеларија за људска и мањинска права, у сарадњи са Министарством спољних послова и Министарством правде, упућује Јавни позив независним експертима за кандидатуру за чланство у Комитету против тортуре Уједињених нација.

УН Конвенција против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака је међународни инструмент о људским правима легислативног карактера, усвојена и отворена за потписивање, ратификацију и приступање Резолуцијом Генералне скупштине УН бр. 39/46 од 10. децембра 1984. године, а ступила је на снагу 26. јуна 1987. године. Наша земља је Конвенцију ратификовала 1991. године. Одредбама те Конвенције утврђена су индивидуална и колективна права, одређене мере за надзор над њиховим поштовањем и основан Комитет против тортуре Уједињених Нација, као тело независних експерата држава уговорница које прати остваривање права предвиђених Конвенцијом и настоји да се уговорнице придржавају преузетих обавеза.

У складу са чланом 17. УН Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака, чланови Комитета, требало би да имају висок морални ауторитет и признату стручност и искуство у области људских права, посебно у областима повезаним са питањима које покрива Конвенција против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака. Функцију треба да обављају у личном својству, да буду независни и непристрасни. Поред наведених критеријума, чланови треба да буду доступни Комитету ради ефикасног обављања својих дужности, да добро познају најмање један Радни језик Комитета (енглески, француски или шпански), а пожељно је познавање још једног од званичног језика Уједињених нација. Потребно је да кандидати имају држављанство Републике Србије.

Рок за подношење пријава је од 18. маја до 30. маја 2017. године.

Пријаве са потребним прилозима достављати искључиво поштом на адресу:

Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије

Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд

са напоменом: „Пријава за кандидатуру за чланство за чланство у Комитету против тортуре Уједињених нација - не отварати“

Јавни позив

Одлука о упућивању јавног позива

Ранг листа кандидата (од 7.6.2017.)

Одлука о избору кандидата (од 13.6.2017.)

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.