Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавни позив ОЦД за предлагање кандидата за чланство у Савету за Национални оквир квалификација Републике Србије

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и Министарство просвете науке и технолошког развоја упућују Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Савету за Национални оквир квалификација Републике Србије.

Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/2018) предвиђа оснивање Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије као саветодавног тела Владе које даје препоруке о процесу планирања и развоја људског потенцијала у складу са јавним политикама у области целоживотног учења, запошљавања, каријерног вођења и саветовања.

Чланом 13. Закона утврђене су надлежности Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије тако да оне обухватају:

  • предлагање стандарда квалификација за све нивое НОКС;
  • предлагање Влади оснивања секторског већа за одређени сектор рада, односно делатности;
  • давање препорука о процесу планирања и развоја људских потенцијала у складу са стратешким документима Републике Србије;
  • давање препорука о побољшањима у повезивању образовања и потреба тржишта рада;
  • давање мишљења министру надлежном за образовање о препорукама секторских већа око уписне политике у средње школе и на високошколске установе;
  • праћење рада секторских већа и давање препорука за унапређивање рада на основу редовних извештаја о раду секторских већа;
  • давање мишљења на стандарде за самовредновање и спољашњу проверу квалитета ЈПОА;
  • обављање и других послова у складу са Законом.

Такође, Законом је предвиђено да Савет за Национални оквир квалификација Републике Србије чини 25 чланова које именује Влада од којих је 1 (један) представник организација цивилног друштва, изабран на предлог органа надлежног за координацију са организацијама цивилног друштва.

Циљ овог јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор 1 (једног) представника организација цивилног друштва који ће бити предложен Влади на именовање за чланство у Савету.

За учешће у раду Савет за Национални оквир квалификација Републике Србије и долазак и одлазак са састанака није предвиђена материјална надокнада.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 2. до 13. јула 2018. године.

Критеријуме за избор кандидата, потребну документацију и друге релевантне информације можете наћи у документима у прилогу:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.