Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавни позив ОЦД за учешће у процесу праћења, извештавања и оцењивања спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије у сарадњи са Канцеларијом за координацију активности у борби против трговине људима Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова Републике Србије упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за учешће у процесу праћења, извештавања и оцењивања спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године.

Стратегија превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године („Сл. гласник РС“, бр.77/2017) (у даљем тексту: Стратегија) је други стратешки документ који је Влада Републике Србије до сада донела у области решавања проблема трговине људима.Ова стратегија има за циљ да обезбеди свеобухватан и континуиран одговор друштва на трговину људима, у складу са динамиком нових изазова, ризика и претњи, на тај начин што ће унапредити систем превенције, помоћи и заштите жртава и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом. До остварења овог циља Стратегије доћи ће се функционалним повезивањем и институционалном изградњом капацитета свих партнера.

У складу са тим, предвиђено је да Стратегију спроводе државни органи и органи локалне самоуправе Републике Србије у оквиру својих надлежности у сарадњи са организацијама цивилног друштва. Организацијe цивилног друштва равноправно учествују у процесу праћења, извештавања и оцењивања спровођења Стратегије, именовањем 5 (пет) представника организација цивилног друштва које се баве проблемом трговине људима.

Стратегијом је предвиђено да се представници организација цивилног друштва бирају у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије о чему Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије обавештава Националног координатора за борбу против трговине људима.

Циљ овог јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор 5 (пет) организација цивилног друштве које се баве проблемом трговине људима,чији ће представници узети учешћеу процесу праћења, извештавања и оцењивања спровођења Стратегије.

Kритеријуми

Оргaнизaциjе цивилнoг друштвa које се кандидују морају испуњавати следеће критеријуме:

  • да су уписaне у рeгистaр нajмaњe три године прe oбjaвљивaњa oвoг jaвнoг пoзивa;
  • да делују у области заштите људских и мањинских права, нарочито у области борбе против трговине људима;
  • поседују искуство у раду радних група и других радних и саветодавних тела које формирају органи државне управе;
  • поседују пројектно искуство и експертизу у области побољшања положаја осетљивих група, нарочито у области борбе против трговине људима;
  • поседују искуство у координацији комуникације и сарадње са другим организацијама цивилног друштва, односно чланице су мреже или друге асоцијације организација цивилног друштва у области борбе против трговине људима и побољшања положаја осетљивих група.

Рoк зa пoднoшeњe пријава тече од 29.09.2017. године до 13.10.2017. године.

Евентуална питања око поступка подношења пријава могу се упутити Родић Данилу из Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, на е-mail адресу danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs или телефоном на 011/313-09-72.

Јавни позив

Стратегија за превенцију и борбу против трговине људимаDonation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.