Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавни позив јединицима локалне самоуправе за учешће у иницијативи Партнерство за отворену управу (ПОУ)

Партнерство за отворену управу – Open Government Partnership (у даљем тексту: ПОУ) представља међународну иницијативу чија је сврха обезбеђивање подршке и већег ангажовања влада широм света у циљу побољшања интегритета, транспарентности, ефикасности и одговорности јавне власти, кроз изградњу поверења јавности, сарадњу са организацијама цивилног друштва (у даљем тексту: ОЦД), оснаживање учешћа грађана у управљању, борбу против корупције, приступ информацијама, употребу нових технологија, а у вези са остваривањем делотворнијег и одговорнијег рада јавне власти.

Као учесница у наведеној глобалној иницијативи од 2012. године, Република Србија подржава основне вредности садржане у Декларацији ПОУ https://www.opengovpartnership.org/process/joining-ogp/open-government-declaration/, које су у складу и са спровођењем општег циља реформе јавне управе Републике Србије – обезбеђење високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима и стварање јавне управе која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда грађана. Имајући у виду тежњу да Република Србија постане модерна држава која представља добар сервис грађанима, са успостављеним партнерским односом и бољом подршком грађанима и привреди, учешће у иницијативи ПОУ и спровођење активности у складу са вредностима које ПОУ промовише, значајно доприносе постизању ових циљева.

ПОУ представља одличну платформу за сарадњу управе са јавношћу и снажан инструмент за унапређење транспарентности, одговорности и ефикасности јавне управе, као и за испуњење одређених критеријума у процесу евроинтеграција.

Република Србија је до сада, у оквиру спровођења ове иницијативе, израдила три акциона плана у циљу предузимања конкретних обавеза у смислу надградње у односу на обавезе дефинисане осталим стратешким документима, које унапређују стање у оквиру вредности ПОУ. Током израде ових акционих планова постигнуто је значајно унапређење кад је у питању сарадња са цивилним сектором.

Имајући у виду важну улогу коју имају локалне самоуправе када су у питању јавне услуге, транспарентност, јавна одговорност, као и то да су локалне самоуправе најближе грађанима којима пружају ефикасне услуге, ПОУ је покренуло јавни позив јединицама локалне самоуправе да доставе писма заинтересованости за учешће у овој иницијативи. ПОУ ће подржати 50 локалних самоуправа широм света. На овом линку се налазе детаљне информације о јавном позиву, начину пријављивања, критеријумима и свим осталим релевантним питањима: https://bit.ly/OGPLocalEOI

Потребно је да локалне самоуправе које желе да се придруже Партнерству за отворену управу, заједно са неком од невладиних заинтересованих страна (организације цивилног друштва, организације / групе грађана, друштвени покрети под водством грађана, локалне привредне коморе, универзитети, савети / групе младих, и др.) које раде на локалу, поднесу два усклађена писма заинтересованости најкасније до 17. јула 2020. године.

Писмо заинтересованости се налази и попуњава на овом линку: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezWnejzORGdLUWCKi7HYJdjdpm5__ksBWicUO7kznHnWtW0g/viewform

Извор: Министарство државне управе и локалне самоуправе

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.