Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавни позив: кандидовање члана/чланице Радне и Експертске групе за израду Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и партнерским односима 2020-2025. године

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство правде упућују Јавни позив организацијама цивилног друштва за делегирање члана/чланице и заменика/заменице члана/чланице за учешће у Радној групи Владе и у Експертској групи за израду Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима (2020 -2025) и пратећег акционог плана.

Овим позивом организацијама цивилног друштва обезбедиће се транспарентност у раду и инклузивност процеса израде наведених докумената и биће изабрано три члана/чланице Радне групе Владе и два експерта/експерткиње за састав Експертске групе, као и њихових заменика/заменица из истих организација цивилног друштва које ће учествовати у раду поменутих група на основу овог јавног позива.

Право учешћа у Радној и Експертској групи:

Организације цивилног друштва, које су регистроване у Србији као удружења и непрофитне организације у Агенцији за привредне регистре, могу да предложе по једног члана/чланицу Радне групе Владе и једног заменика/заменицу (укупно два лица) и/или по једног члана/чланицу Експертске групе и једног заменика/заменицу члана/чланице Експертске групе (укупно два лица).

Уз пријаву на овај јавни позив за учешће у раду једне или обе групе потребно је доставити и биографије лица која предлажу са назнаком за шта се предлажу, као и податке о томе колико је организација својим програмом и статутом укључена у спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима.

Критеријум за избор чланова/чланица Радне групе и Експертске групе:

Потребно је да се по овом јавном позиву пријаве лица и организације цивилног друштва која су била укључена у активности њихових организација или других институција у погледу едукације, истраживања, рада СОС телефона, сигурних кућа и/или сличних програма и активности који се односе на спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима.

Начин пријаве:

Пријаве (до 200 речи) са обрезложењем разлоза због којих сматрају да треба да буду чланови/чланице неке од наведених група, односно заменици/заменице чланова/чланица, са биографијама кандидата/кандидаткиња и изводима из програма и статута организација цивилног друштва се могу слати до 14. августа 2019. године на службени мејл Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs.

За све додатне информације у вези са овим јавним позивом можете се обратити контакт особи др Биљани Стојковић, вишој саветници у Сектору за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности на мејл biljana.stojkovic@minrzs.gov.rs или на број телефона 011/363-1449, као и контакт особи Ивани Славнић, саветници у Министарству правде на мејл: ivana.slavnic@mpravde.gov.rs, на тел. 065/877-1735.

У наставку преузмите текст Јавног позива:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.