Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Jавна расправа o Предлогу стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са акционим планом

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници одржаној 26. децембра 2019. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе о Предлогу стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом.

Јавна расправа спроводиће се у периоду од 27. децембра 2019. године до 24. јануара 2020. године.

Министарство заштитe животне средине позива представнике државних органа и организација, јавних служби, привредних субјеката, пословних удружења, стручне јавности, удружења, међународних организација, као и друге заинтересоване учеснике, да се упознају са текстом Предлога стратегије и доставе своје примедбе, предлоге и сугестије на Обрасцу за коментаре  путем електронске поште на адресу: sekretarijat@ekologija.gov.rs , са назнаком „Јавна расправа – Предлог стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом“, до 24. јануара 2020. године.

Презентација Предлога стратегије биће одржана 13. јануара 2020. године у Београду, у просторијама EU INFO CENTAR, Краља Милана 7, са почетком у 12,00 часова, истовремено са презентацијом Нацрта извештаја о стратешкој процени утицаја Стратегије нискоугљеничног развоја на животну средину.

Предлог стратегије, Програм јавне расправе и остала докуемнта можете преузети ОВДЕ .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.