Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Jавнa дебатa о изменама Устава у области правосуђа - Ниш и Нови Сад

Министарство правде у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом позива заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва да учествују у јавној дебати у вези са изменама Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе. Јавна дебата одржаће се у:

  • Нишу, 13. октобра 2017. године, са почетком у 10:30 часова, Скупштина града Ниша, Николе Пашића 24. Тема округлог стола биће „Избор и састав Високог савета судства и Државног већа тужилаца“.
  • Новом Саду, 30. октобра 2017. године, са почетком у 10 часова, Конгресни центар Мастер Новосадског Сајма, адреса Хајдук Вељкова 11. Тема округлог стола биће „Извори права и питање неуједначене судске праксе“.

Консултативни процес у вези са изменама Устава у делу који се односи на правосуђе започет је 22. маја 2017. године расписивањем јавног позива за достављање предлога и сугестија за идентификовање уставних одредби које се односе на правосуђе, а које је потребно изменити, као и достављање конкретних предлога за измену са њиховим јасним образложењем, од стране организација цивилног друштва. До истека рока, 30. јуна 2017. године 16 организација цивилног друштва/мрежа организација одазвало се позиву и доставило своје предлоге.

У међувремену је Министарство правде, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, организовало три округла стола 21. јула и 7. септембра у Београду и 26. септембра 2017. године у Крагујевцу, и на њима су присуствовали представници организација цивилног друштва које су доставиле своје прилоге и анализе, представници државних органа, међународних организација и амбасада. Додатне прилоге организација цивилног друштва можете наћи овде.

Одржавање јавних дебата представља још један вид укључивања заинтересоване јавности у циљу обезбеђивања широког консултативног процеса измене најзначајнијег правног документа у Републици Србији. Позивамо вас да се одазовете овом позиву и дате свој активни допринос овом процесу.

Рок за слање пријава за учешће на јавној дебати у Нишу је 10. октобар 2017. године у 14:00, а за учешће на јавној дебати у Новом Саду 26. октобар 2017. године у 14:00 часова. Пријаве за учешће на јавној дебати можете послати на е-адресу: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs.

Напомињемо да је број места ограничен и да ће предност имати локалне организације које се активно баве облашћу владавине права, а нарачито уставном реформом. У пријави је неопходно нагласити за коју јавну дебату се пријављујете и у ком граду, у супротном пријава неће бити разматрана.

Такође напомињемо да нисмо у могућности да рефундирамо путне трошкове.

Јавни позив

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.