Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

VI регионална конференција MOVE.LINK.ENGAGE:DEVELOPMENT FOR REAL

Конференција Move.Link.Engage већ шесту годину заредом представља препознатљив форум за разговор и дискусију о значајним темама које се тичу учешћа цивилног друштва и медија у процесу европских интеграција Србије и региона Западног Балкана.

Конференцију организује Београдска отворена школа од 21. до 23. септембра, уз подршку Краљевине Шведске, а тема овогодишње конференције је Development for Real: Partnership, Solidarity and Responsibility in Post-Covid 19 era.
Циљ конференције је да допринесе проналажењу решења о томе како имплементирати принципе партнерства, солидарности и одговорности у новој нормалности и савременом развоју Европске уније са посебним нагласком на могуће сценарије за одржавање просперитета и отпорности Европе у светлу нове нормалности и импликације ових процеса на европску перспективу Западног Балкана.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.