Годишњи збирни извештај

Израда Годишњег збирног извештаја о утрошку средстава која су као подршка програмским активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије дефинисана је мандатом и делокругом рада Канцеларије

Израда Збирног извештаја има за циљ да:

  • унапреди планирање и доделу средстава, као и праћење реализације подржаних пројеката и њихових ефеката;
  • обезбеди ефикасније и сврсисходније трошење буџетских средстава;
  • успостави транспарентан систем извештавања о додељеним средствима;
  • оснажи систем фискалне одговорности;
  • информише јавност о томе које се организације, програми и пројекти финансирају из буџета Републике Србије;
  • подстиче и унапреди интегритет државних институција;
  • оснажи поверење грађана у рад државних институција;
  • оснажи поверење грађана у рад организација цивилног друштва;
  • унапреди сарадњу јавног и цивилног сектора у спровођењу јавних политика;
  • осигура достављање квалитетнијих предлога пројеката за финансирање из буџета Републике Србије.

Пошаљите предлог за унапређење: jasmina.bogosavljevic@civilnodrustvo.gov.rs

Годишњи збирни извештај за 2016. годину

Годишњи збирни извештај за 2015. годину

Годишњи збирни извештај за 2014. годину

Годишњи збирни извештај за 2013. годину
Годишњи збирни извештај за 2012. годину
Годишњи збирни извештај за 2012. годину - Сажетак
Годишњи збирни извештај за 2012. годину - Анекс 1 и 2
Годишњи збирни извештај за 2012. годину - Анекс 3 и 4
Годишњи збирни извештај за 2012. годину - Анекс 5
Годишњи збирни извештај за 2012. годину - Анекс 6
Годишњи збирни извештај за 2011. годину