Извештај о раду

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обавља стручне послове за потребе Владе Републике Србије који се односе на старање о усклађеном деловању органа државне управе и подстицање сарадње органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва.

Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм oбjaвљуje свoje jeднoгoдишњe извeштaje o рaду у кojимa сe мoгу прaтити све активности ове институције у оквиру њеног делокруга рада. Извештаји се израђују крајем календарске године ретроактивно за ту годину.

Канцеларија 2011-2013 (публикација)

Годишњи извештаји

Извештај о раду за 2019. годину Pdf Doc
Извештај о раду за 2018. годину Pdf Doc
Извештај о раду за 2017. годину Pdf Doc
Извештај о раду за 2016. годину Pdf Doc
Извештај о раду за 2015. годину Pdf Doc
Извештај о раду за 2014. годину Pdf Doc
Извештај о раду за 2013. годину Pdf Doc
Извештај о раду за 2012. годину Pdf Doc
Извештај о раду за 2011. годину Pdf Doc
Документа можете снимити на свој уређај притиском десног тастера миша и избором одговарајуће опције и локације за преузимање