Јавне расправе

Национална Стратегија за подстицајно окружење за развој цивилног друштва је јавни документ којим ће Влада Републике Србије утврдити принципе и облике сарадње и успостављања партнерског односа са удружењима грађана и другим организацијама цивилног друштва (ОЦД), дефинисати начин међусобног информисања и механизме заједничког праћења реализације овог документа.

У циљу даљег унапређења правног, финансијског и институционалног оквира као подршке деловању организација цивилнога друштва доношење овог документа дефинисано је Планом рада Владе за 2014. годину.

Стратегија за подстицајно окружење за развој цивилног друштва доноси се у циљу унапређења сарадње Владе Републике Србије и цивилног друштва и стварања услова у којима ће удружења грађана, у партнерству с осталим друштвеним субјектима учествовати у развоју Републике Србије као демократске и отворене државе. Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом спровели су јавну расправу о Предлогу Националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2015-2019. године. Јавна расправа трајала је од 23. јула до 14. августа 2015. године.

Саопштење о покретању Јавне расправе
Вести и саошпштења о јавној расправи
Извештај о спроведеној јавној расправи pdf