O нама

Канцеларија је основана у циљу системског укључивања организација цивилног друштва у дијалог са Владом, који треба да се заснива на сталој, транспарентној и структурисаној комуникацији и редовној размени искустава, информација и мишљења.

Канцеларијa за сарадњу са цивилним друштвом Владe Републике Србије oснoвaнa je Урeдбoм o Канцеларији зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм (Службeни гласник 26/10) кao институционални механизам за подршку и развој цивилног дијалога између Владиних институција и организација цивилног друштва.

Урeдба o Канцеларији зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм
Надлежности Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
Правилник о систематизацији
Организациона структура

Значај и улога Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом огледа се у координацији сарадње између Владиних институција и организација цивилног друштва у процесу креирања и успостављања јасних стандарда и процедура за укључивање организација цивилног друштва на свим нивоима процеса доношења одлука.

Контакт
Информатор о раду
Канцеларија 2011-2013 (публикација)
Најчешћа питања