Приступачност Палате Србија

Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм Владе Републике Србије
Булeвaр Mихajлa Пупинa 2, Пaлaтa Србиja, истoчнo крилo11070 Бeoгрaд
Обезбеђена рампа на улазу у Пaлaту Србиja. Обeзбeђeн је прилаз колима до улаза.

У истoчнoм крилу Пaлaтe Србиja пoстoje три лифтa која могу да користе и oсoбe сa инвaлидитeтoм. Улаз у ресторан је у сутeрeну згрaдe приступaчaн je зa oсoбe сa инвaлиитeтoм помоћу једног лифта. На сваком спрату источног крила Палате Србија постоји тоалет прилагођен особама са инвалидитетом. Тоалети су јасно означени.

Тренутно испред источног крила Палате Србија није могуће паркирати возила. У циљу несметаног уласка особа са инвалидитетом потребно је најавити посету Канцеларији како би се информисала служба обезбеђења која ће осигурати несметан улазак возила у простор испред главног улаза у зграду.

Приступачност сајта

Коришћење сајта прилагођено је слепим и слабовидим особама.
Закони којима се дефинишу права особа са инвалидитетом: Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Закон о прихватању Међународне конвенције о правима особа са инвалидитетом, Закон о прихватању Опционог протокола уз Конвенцију о правима особа са инвалидитетом.

Сајт Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом је потпуно приступачан за слабовиде особе. На свакој страници је могуће поваћање величине слова, промена контраста текста, штампање странице. Највећи део сајта је преведен на енглески језик и свака страница и на енглеском језику је приступачна. За навигацију по сајту можете користити тастатуру и у могућности сте да лако одаберате садржај за ваш читач екрана.

Садржаји се могу бирати употребом тастера таб при отварању сајта, при чему ће се отворити падајући менији. Отварање жељене странице или линка врши се притиском тастера „enter“. Сваки линк означен бојом.

Поред отварања линкова помоћу тастера таб можете користити и следеће комбинације:

Crtl+ + (увећавање величине приказа садржаја)
Ctrl+ - (умањивање величине приказа садржаја)
Šhift + Tab (кретање по линковима уназад)
Стрелица горе или стрелица доле (кретање по страници горе, доле)
Backspace (повратак на претходну страницу)
Ctrl + End: (иди на дно странице)