Упутство за остављање коментара

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републке Србије задржава право избора коментара који ће бити објављени на сајту.

Неће бити објављени коментари који садрже расистичке, сексистичке или хомофобичне ставове, псовке или увредљиве изразе, као ни они који крше закон или подстичу незаконите активности. Забрањени су коментари који рекламирају производе и услуге, као и они који садрже личне и/или контакт податке.

Молимо Вас да Ваши коментари буду реакција и прате тему садржаја који се налази на актуелној страници.

Сваки коментар може бити видљив на сајту тек по одобрењу модератора.

Објављени коментари садрже ставове који нису нужно и ставови Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом. Одговорност за садржину поруке и тачност података сносе корисници сајта који су коментаре послали.