Кaлeндaр jaвних кoнкурсa

У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења("Сл. гласник РС", бр. 16/2018), Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом надлежна је за прикупљање и објављивање података о планираним јавним конкурсима намењеним финансијској подршци пројектима и програмима организација цивилног друштва током једне календарске године.

Почев од 2013. године, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом почетком сваке календарске године прикупља информације од органа државне и покрајинске управе о планираним конкурсима за финансирање пројеката/програма организација цивилног друштва и у складу са прикупљеним подацима, израђује и објављује Календар јавних конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета органа државне управе Републике Србије и АП Војводине. У периоду од 2013. до 2019. године, Календар јавних конкурса садржао је податке о конкурсима органа државне и покрајинске управе који су објављивани у excel документу.

Доношењем нове Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 2018. године, уведена је обавеза надлежних органа да најкасније до 31. јануара сваке године на својој интернет страници објаве и доставе Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом Годишњи план расписивања јавних конкурса, те да Канцеларија израђује и на својој интернет страници објављује Календар јавних конкурса свих надлежних органа.

Како би се унапредио процес прикупљања и презентације података и олакшало претраживање по категоријама, од 2019. године Календар јавних конкурса доступан је у виду електронске апликације на сајту Канцеларије и за разлику од претходних година када је обухватао само податке са националног и покрајинског нивоа, у њему се сада налазе и подаци о планираним конкурсима јединица локалне самоуправе. Додатна вредност Календара огледа се у томе што се резултати његове претраге могу преузети у машински читљивом формату.

Сврха израде Календара јавних конкурса јесте унапређење транспарентности органа јавне управе у области финансирања организација цивилног друштва. Објављивањем података о планираним конкурсима на почетку сваке календарске године настоји се обезбедити благовремено информисање потенцијалних апликаната како би на време припремили своје предлоге прграма/пројеката.

Календару конкурса можете приступити путем адресе konkursi.civilnodrustvo.gov.rs 

Израда апликације за прикупљање података и приказ Календара јавних конкурса омогућена је пројектом "Отворени подаци - отворене могућности" који спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP) у партнерству са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, уз подршку Светске банке, Фонда за добру управу Уједињеног Краљевства и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу.