Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Препознате активности Канцеларије у Извештају Европске комисије за 2020. годину

Oбјављен је годишњи извештај Европске комисије о Србији за 2020. годину. Ове године извештај је праћен eкономско-инвестиционим планом, који је припремљен с намером да осигура одржив и стабилан развој региона, у околностима унапређене методологије проширења и кризе која је настала као последица актуелне пандемије вируса COVID -19.

Активности на којима је Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом радила у претходном периоду , а које су препознате у Извештају о напретку су усвајање Смерница за укључивање ОЦД у радне групе за израду прописа и јавних политика, које је Влада усвојила јануару 2020. године. Такође, као позитивно се оцењује и креирање базе контакт тачака за сарадњу са цивилним друштвом, коју смо објавили на нашој интернет страници. Постојање контакт тачака у органима управе за сарадњу са организацијама цивилног друштва један је од институционалних механизама за сарадњу органа јавне власти и цивилног друштва предвиђених ревидираним Кодексом добре праксе зa учeшћe грaђaнa у прoцeсу дoнoшeњa oдлукa Савета Европе.

Оно што је додатно поменуто као добар пример напретка у сарадњи, јесте календар конкурса , који заправо , по први пут ставља обавезу да сви органи јавне управе поднесу годишњи план јавних позива за финансирање ОЦД Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом. Календар јавних конкурса представља значајан искорак у правцу веће транспарентности органа јавне управе у области финансирања пројеката цивилног друштва. У области транспарентног финансирања постоји простор за даље унапређење како би се у наредном периоду осигурала свеукупна транспарентност.

Када је у питању сарадња са цивилним дриштвом, препознати су кораци који су предузети у последње време, али је наглашено да је потребно наставити са даљим успостављањем системске сарадње између Владе и цивилног друштва.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.