Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

ОБАВЕШТЕЊЕ Пoдносиоцима пријава на конкурсу за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине у 2020.години

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава да рок за подношење пријава на Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години, истиче 18. марта 2020. године.

Услед увођења ванредног стања у Републици Србији у циљу спречавања ширења корона висура COVID-19, као једна од мера 17. марта 2020. године, прописана је и забрана пријема странака у писарници Министарства државне управе и локалне самоуправе, па не постоји могућност да се пријаве предају лично на писарници.

Полазећи од наведеног, препорука је да се пријаве подносе поштом. Изузетно, у случају да није могуће поднети пријаву путем поште, данас и сутра, пријава се може поднети елетронским путем на адресу: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs.

Пријава и документација уз пријаву прилажу се у електронском облику као скенирани документи, потписани и печатирани од стране подносиоца пријаве.

Рок за подношење пријава електронским путем је до краја дана 18. мартa 2020. године, (23:59).

Подносиоци пријаве ће бити обавештени електронским путем о потврди пријема мејла.

Пријаве достављене после наведеног рока неће бити разматране.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.