Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

САОПШТЕЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ

Поводом информација о томе да је Управа за спречавање прања новца Министарства финансија упутила допис банкама за достављање података о свим новчаним трансакцијама за 57 организација, медија и појединаца за период од 1. јануара 2019. године, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом подсећа да су управо сарадња са организацијама цивилног друштва и успостављање адекватног механизма за надзор над непрофитним сектором, битно допринели унапређењу система против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији, али и скидању Србије са сиве листе ФАТФ-а.

У претходном периоду уложени су значајни, заједнички напори надлежних органа и цивилног друштва како би се успоставио међусекторски дијалог у овој области, развио адекватан систем надзора и унапредили капацитети цивилног друштва за заштиту од потенцијалних ризика и злоупотреба везаних за прање новца и финансирање тероризма.Посебно наглашавамо да је у претходном периоду интензивна сарадња у овој области остварена са Грађанским иницијативама као Ресурс центром организација цивилног друштва, које су своје личне капацитете, искуство и експертизу ставиле на располагање, како Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом, тако и Управи за спречавање прања новца и тако дале немерљив допринос оствареним резултатима.

Како је сарадња са организацијама цивилног друштва у овој области у претходне две и по године препозната као пример добре праксе, сматрамо неопходним отклањање свих сумњи које постоје у погледу транспарентности тренутног процеса контроле и надзора, пре свега како би се очувало поверење које је у претходном периоду успешно изграђено и било основ квалитетне међусекторске сарадње која је довела до позитивних резултата за Републику Србију.

Коначно, овим путем још једном истичемо да је развијено цивилно друштво један од кључних партнера државе у реформским процесима и да велики број организација које се налазе на горе поменутом списку имају дугогодишњу сарадњу са органима јавне управе у областима свог деловања и дају значајан допринос остваривању напретка у различитим областима друштвеног живота.


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.