Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Саопштење поводом Међународног дана Рома

На данашњи дан, када се обележaва Међународни дан Рома, припадници ромске националне мањине свуда у свету суочени су, заједно са свима нама, са борбом против епидемије вируса COVID-19.

Висока стопа сиромаштва, као и чињеница да многи Роми и Ромкиње широм света и даље живе у тешким животним условима, додатно отежавају њихову борбу и чине их посебно рањивим током пандемије.

Надлежни органи Републике Србије најавили су помоћ у обезбеђивању основних животних намирница за становнике ромских насеља, док је у Лесковцу формиран први од 20 мобилних тимова за помоћ Ромима.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом изражава своју пуну подршку свим напорима и активностима у правцу обезбеђивања адекватне заштите и мера превенције које су усмерене на припаднике и припаднице ромске националне мањине у Србији.

Посебно позивамо надлежне органе да у реализацији ових мера комуницирају и сарађују са удружењима и другим организацијама цивилног друштва које се баве положајем, правима и потребама наших суграђана који припадају овој мањинској заједници.

У свим наведеним активностима, а у оквиру свог делокруга, Канцеларија у потпуности стоји на располагању како државним органима тако и самим организацијама цивилног друштва.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.