Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Објављене брошуре намењене организацијама цивилног друштва

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом je уз подршку пројекта "Видљивост и комуницирање реформе јавне управе" објавила две кратке брошуре. Једна од њих је намењена подршци у раду и сарадњи између јединица локалне самоуправе и организација цивилног друштва, док друга брошура представља користан материјал за организације цивилног друштва у оснивању.

Прва брошура под називом "Сарадњом до развоја локалних заједница" садржи преглед начина и механизама за сарадњу јединица локалне самоуправе и цивилног друштва (сарадња у процесу доношења одлука, буџетска подршка програмима и пројектима ОЦД, сарадња у пружању услуга и партнерства на међународним пројектима ), уз позивање на правни оквир и друге релевантне информације и препоруке.

Друга брошура под називом "Шта би требало да знате када оснивате удружење, задужбину или фондацију?" је намењена новооснованим ОЦД и садржи преглед њихових основних права и обавеза у складу са важећим законима, као и могућности за сарадњу са јавним властима. У сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, ова брошура ће се делити са ОЦД током процеса регистрације.

Захваљујемо се партнерима са пројекта Видљивост и комуницирање реформе јавне управе који су омогућили реализацију ових брошура, као и Агенцији за привредне регистре која ће помоћи у дистрибуцији брошура до циљне групе.


Сарадњом до развоја локалних заједница

Шта би требало да знате када оснивате удружење, задужбину или фондацију?


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.