Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Објављена Листа вредновања и рангирања пројеката

На основу Јавног конкурса за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Европске уније на позиву из 2019. године у оквиру прoгрaмa “Подршкa цивилном друштву 2018“, грaнт шeмa зa Рeпублику Србиjу, који је Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом расписала 20. маја 2020. године, комисија у саставу: Jугoслaв Mилaчић, Mинистaрствo зa eврoпскe интeгрaциje, Сања Атанасковић Опачић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом; Марија Петарић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом,утврдила је листу вредновања и рангирања пријављених пројеката.

Комисија је констатовала да је на конкурс пристигло укупно шест (6) пријава, од чега су све пријаве оцењене као благовременo и потпуно у складу са захтевима и критеријумима који су наведени у тексту Јавног конкурса и Смерницама за подносиоце предлога пројеката који се пријављују на Јавни конкурс.

Комисија је утврдила следећу Листу вредновања и рангирања пројеката:

Листа вредновања и рангирања пројеката

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.